آپدیت نرم افزار مدیریت داروخانه سیناد

قابلیت های ورژن 5.0.5.2 تاریخ انتشار 27-05-1397 

+نمایش سن بیمار در صفحه پذیرش

+سهولت در کنترل حرکت اینتر بر روی اطلاعات بیمار

+سهولت در فاکتور خرید

 

قابلیت های ورژن 5.0.5.1 تاریخ انتشار 22-05-1397

+ارئه لیست سن در NOS برای سازمان های بیمه گر

 

قابلیت های ورژن 5.0.5.0 تاریخ انتشار 08-05-1397

+اضافه شدن فیلد تاریخ تولد بابت داروهای OTC

+سهولت در جستجو اطلاعات بیمار در زمان پذیرش

+سهولت در فرم مرجویی کالا